Rok pandemii w Polsce – wyniki badania nastrojów pracowników

Pomimo niedogodności i zagrożeń wynikających z pandemii, pracownicy w Polsce zdążyli się do obecnej sytuacji w pewnym sensie przyzwyczaić. Większość osób (64%) deklaruje, że ich motywacja do pracy pozostała bez zmian. Polski rynek pracy stoi jednak przed wieloma wyzwaniami. Co zatem obecnie niepokoi polskich pracowników? – o tym m.in. mówią wyniki badania agencji Insight Lab z Grupy Komunikacja Plus.

17 maja 2021

Rok pandemii w Polsce – wyniki badania nastrojów pracowników

Już ponad rok pracownicy w Polsce zmagają się z konsekwencjami zawodowymi wynikającymi z pandemii COVID-19. Pomimo zmian dotyczących trybu oraz sposobu pracy, na podstawie przeprowadzonego przez Insight Lab badania, można oszacować, że pracownicy zdążyli oswoić się z obecną sytuacją pandemiczną. Większość osób (64%), które w 2021 roku odpowiadały na pytanie dot. motywacji do pracy w czasie pandemii COVID-19 deklaruje, że pozostała ona bez zmian. Dany odsetek wzrósł o 14% względem roku 2020 (z 50% na 64%). Jednocześnie spadła liczba respondentów, którzy twierdzą, że ich motywacja do pracy w czasie pandemii COVID-19 uległa zmniejszeniu (z 28% w roku 2020 do 23%). Podobny kierunek zmian dotyczy pracowników, których motywacja się zwiększyła (spadek z 12% do 8%).

Warto zauważyć, że w dobie gwałtownych zmian, najbardziej optymistyczne podejście do pracy wykazują bardzo młodzi pracownicy. Młodzi dobrze odnaleźli się w nowej, bardziej wirtualnej rzeczywistości zawodowej. Osoby w wieku 18-24 lat, częściej niż inne grupy wiekowe twierdzą, że ich motywacja do pracy uległa zwiększeniu (21% vs 4%-11%)  mówi Ewa Eron, Operations Director w Insight Lab. 

Pozytywne i negatywne konsekwencje pandemii

Optymizm płynie również z danych dotyczących relacji ze współpracownikami oraz przełożonymi. Pomimo zwiększenia udziału pracy zdalnej w polskich firmach, pracownicy najrzadziej deklarują pogorszenie się aspektów relacyjnych w codzienności zawodowej (odpowiedzi negatywne dot. współpracowników: 20% oraz przełożonych: 16%). Tryb „home office” nie stanowi również większej bariery w komunikowaniu się pomiędzy pracownikami w firmie. Zdecydowane pogorszenie w kontaktach deklaruje jedynie 8% zatrudnionych.

Przedłużająca się sytuacja pandemiczna w Polsce ma również swoje negatywne konsekwencje. Niepewność w sferze zawodowej w szczególności dotyczy pogorszenia nastrojów pracowników w obszarze uczucia bezpieczeństwa. Co trzeci badany czuje pogorszenie kondycji finansowej firmy oraz integracji ze współpracownikami. Podobny odsetek badanych osób obawia się utraty pracy.

W Polsce możemy w dalszym ciągu zauważyć dużą niepewność o to, co przyniosą nam nadchodzące miesiące, czy lata. To sprawia, że aż 44% respondentów deklaruje pogorszenie poczucia bezpieczeństwa. Ten niepokój dotyczy w szczególności naszej sytuacji zawodowej – przyznaje Ewa Eron.

O badaniu

„Badanie opinii pracowników na temat wpływu pandemii COVID-19” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 5-8 kwietnia br. Specjaliści Insight Lab przeanalizowali opinie o życiu zawodowym 641 pracowników. W badaniu wzięli udział mieszkańcy Polski 18+.

POBIERZ BADANIE: TUTAJ

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czekamy na Twój kontakt!